Welcome to the

Tatsu MEDIA

Giới thiệu dự án

s o m e t h i n g

about me

OUR
MISSION

Chúng tôi đã đóng góp và là yếu tố tạo nên thành công cho hơn 200 chiến dịch Marketing của nhãn hàng.

Tatsu Media phát triển vì sứ mệnh mang lại
HÀNG TRIỆU CHUYỂN ĐỔI cho khách hàng

OUR WORK

Dự án MOFIX

Dự án MOFIX

Dự án Angsana Hồ Tràm

Booking Micro

Thế giới di động

Bệnh viện mắt Phương Nam

CitiBank

Dự án khác

Liên hệ qua hotline

0941 222 224

Dịch vụ

Event

 • Teambuilding
 • Family day
 • Year end party,
 • ECT,…
Liên hệ

MEDIA

 • PR
 • Kols / Influencers…..
 • Banner
 • TVC
Liên hệ

SOCIALMEDIA

 • Facebook
 • Instagram / Youtube
 • Linkedin
 • Zalo
Liên hệ

DIGITALTOOLS

 • Facebook ads
 • Google ads (GDN, Search)
 • SEO
 • ECT,…
Liên hệ

Communication

 • Full digital
 • Pr services
 • Comunications
 • Crisis management
Liên hệ
%5901694806953557%